GARANTIEBEPALINGEN

Garantiebepaling

Bouw

Ik zal een defect aan een door mij gebouwde gitaar herstellen of vervangen volgens mijn inzicht en mogelijkheden nadat u, de originele eigenaar, mij hiervan op de hoogte heeft gebracht. U moet instaan voor het transport en de eventuele transportverzekering van de gitaar naar en van mijn werkplaats.

GARANTIEBEPERKING

U moet de originele eigenaar zijn van de gitaar. Ik moet uw naam in mijn archief kunnen terugvinden of u moet een factuur voor de aankoop van de gitaar kunnen voorleggen.
Deze garantie geldt zolang ik actief ben als gitaarbouwer.

Volgende zaken zijn niet opgenomen in deze garantie: schade opgelopen door verkeerd gebruik of ongeval, barsten in het bovenblad, de rug of de zijkanten ontstaan door het niet op peil houden van de luchtvochtigheid in de opbergkist of de ruimte waar de gitaar normaal bewaard wordt, vervorming van enig deel van de gitaar door extreme hitte en het natuurlijk inzinken van de afwerkingslaag op en rond de randinleg. Onderdelen die door normaal gebruik afslijten of aanpassing behoeven zijn geen defecten. Tot deze onderdelen behoren de fretten, de toets, de stemsleutels, de brug, het zadelbeen, de snaarhouders, het versterkingsplaatje onder het zadel, de slagplaat, de halsversterking, de snaren en de afwerkingslaag.

Opbergkoffers, pickups en tuners vallen niet onder deze garantiebepaling.

Herstelling

Voor herstellingen leveren we een garantieperiode van 3 maand. Deze garantieperiode start met de factuurdatum.

GARANTIEBEPERKING

De factuur van de herstelling moet op uw naam uitgeschreven zijn. Ik moet uw naam in mijn archief kunnen terugvinden of u moet de factuur voor de herstelling van de gitaar kunnen voorleggen.
Share by: